Skuteczny Komornik Sądowy Dorota Działowska – windykacje długów w Szczecinie komornik.szczecin5.pl

Skuteczny Komornik Sądowy Dorota Działowska – windykacje długów w Szczecinie


Strona komornika sądowego ze Szczecina

Szczecińska kancelaria komornicza działająca przy Sądzie Rejonowym właściwym dla rejonu Szczecin Zachód i Szczecin-Prawobrzeże usytuowana jest przy ul. Pomorskiej 66. Skuteczny komornik sądowy Dorota Działowska zajmuje się odzyskiwaniem długów na podstawie wniosków egzekucyjnych. Windykacja długów w Szczecinie następuje na wniosek osoby chcącej odzyskać należność, która uzyska wyrok sądowy i złoży do kancelarii wniosek o egzekucję. Odzyskiwanie wierzytelności obejmuje m.in. nieopłacone faktury, zaległe alimenty, długi z tytułu rachunków do umów cywilnoprawnych. Instytucje często składają również wnioski o windykację na poczet niepłaconych czynszów mieszkaniowych. Licytacje komornicze mają na celu odzyskiwanie długów poprzez zlicytowanie majątku dłużnika (ruchomości, nieruchomości).

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin - Prawobrzeże i Zachód Dorota Działowska
Południowa 25 / B
71-001 Szczecin
zachodniopomorskie
Kontakt: +48914877192
NIP: 9551705416
REGON: 320780071